A VERSNEK IS VAN GPS-KOORDINÁTÁJA
Utazás közben a térképet szorongatva, a Google Maps koordináta-rendszerében kutatva vagy
egy céltalan városi sétán biztosan Te is fleseltél már egy-egy tájnév vagy közterület nevének
különleges hangzására, jelentésére! A MAPoetry ezeknek az etimológiai gyöngyszemeknek
nyújt kitörési lehetőséget, hiszen a Te kreativitásod segítségével, a földrajzi nevekből most
vers születhet, méghozzá olyan hiperszöveg, amelynek szavai valóságos, háromdimenziós
környezetünkben is felkereshetők! Írd meg a saját tér(vers)képedet! Utazz a versben!
Kalandra fel!

Utazásaink során kollektív illúziónkban, tehát a valóságban is megtalálható költemények
szereplői vagyunk. Ebből a hipotézisből kiindulva, a MAPoetry közterületek és
tömegközlekedési megállók nevéből létrehozott versszövegeket, és a hozzájuk tartozó
térképeket takar. Az így megalkotott szövegek, ún. tér(vers)képek valóságos hipertextként is
működnek, hiszen a költemény szavai – térképpel a kezünkben – felkereshetők,
megtalálhatók.

Magolcsay Nagy Gábor 2013-ban kezdett budapesti tömegközlekedési megállók nevéből
rövid szövegeket írni. Az eleinte szabadformájú versszövegek megírása után négysoros és
haikutérképek megalkotásába kezdett. /Ide kép: 1 db négysoros, 1db haiku/
A tér(vers)kép kifejezés Papp Tibor (író, költő, tipográfus) nyelvi leleménye, melyet
Térvers/képek című, vizuális költeményeket egybegyűjtő könyvében használt először (Balassi
Kiadó, 1998). Papp Tibor műfajteremtő kötetében nemcsak a térképzetből adódó sokfelé
sugárzó olvasási lehetőséggel ismerkedhetett meg a közönség, de a virtuális valóság poétikai
közvetlenségét is érzékelheti.
A MAPoetry projekt erre a perspektívára (mintegy interaktív minimalista költészeti játékká
továbbgondolva), a hétköznapokhoz közelebb álló, “valóságos” táj- és közterületnevek
szerepére, valamint a valóságban is megtalálható (vers)terek bejárhatóságára hívja fel a
figyelmet.

A TE VERSED

 • A tér(vers)képben használt szavak és szószerkezetek kizárólag valóságos,
  kartográfiailag és közigazgatásilag jóváhagyott/elismert, tehát turistatérképen,
  földrajzi atlaszban, online térképes alkalmazásokon feltüntetett földrajzi nevek,
  közterületnevek, tömegközlekedési megállók stb. lehetnek.
 • A versszöveg grammatikai megformáltsága érdekében a forrásszöveg toldalékokkal,
  ragokkal, képzőkkel, kötőszókkal, névmásokkal és névelőkkel kiegészíthető.
 • Szükség esetén a közterület jellege eltávolítható a felhasználni kívánt szóról (pl. Fésű-
  hegy -> Fésű)
 • Egy valódi térkép elkészítésének feltétele, hogy egy eredeti szóösszetétel nem
  elválasztható (pl. Szőrmegyár, Szarvasfogó-rét, Mészégető nevekből nem lehet:
  szőrme, gyár, szarvas, fogó, mész, égető); szóösszevonás viszont lehetséges, ez
  esetben a kapott szószerkezet összes elemét jelölni kell a térképen (pl. Nád utca +
  Alagút utca = nádalagút vagy Rózsa utca + Halom köz = rózsahalom).